Om Comptrade

Comptrade Electronics CTE AB har sedan 1994 försett elektronikindustrin med produktionsmaterial. Vår erfarenhet efter dessa år är att ert behov inte ser ut som ”alla andras” och erbjuder därför KUNDANPASSAD DISTRIBUTION.

Hur ser ert behov ut?

Vi arbetar med brister i elektronikindustrin och det är av yttersta vikt att snabbt och effektivt ta hand om förfrågningar som kommer och att så snart som möjligt, helst inom 24 timmar, återkomma till kunden med besked om vi kan lösa deras problem eller inte. Det vi tillhandahåller är tjänsten att kunna hitta rätt komponent med rätt kvalité från rätt leverantör. Komponentbrister inom elektronikindustrin uppstår bl a för att vissa komponenter har kortare livscykler än slutprodukten vilket gör att komponenterna inte går att köpa från ordinarie leverantör eller att kraftig produktionstaktsökning gör att efterfrågan blir större än tillgången av komponenter. Kunder väljer att nyttja våra tjänster då det är mer kostnadseffektivt för dem än att avsätta egna resurser till detta.

Vi fungerar även som uppsamlingsleverantör till en del kunder vilket innebär att vi samordnar och säkerställer vissa inköp åt dem för att de t ex ska kunna minska ner antalet aktiva leverantörer.

Vår affärsmodell bygger på personlig försäljning genom kundansvariga säljare men med stöttning av hela säljorganisationen och övrig personal på företaget.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda snabba leveranser av bristkomponenter, produktionsmaterial och försäljning av överskottskomponenter till elektronikindustrin i Norden och därmed vara ett komplement när leveranser inte går att få från ordinarie leverantör. Detta innebär att våra kunder kan producera, leverera och fakturera sina produkter utan större störningar.
u

Varför Comptrade?

Rätt komponentmed rätt kvalitéfrån rätt leverantör!